fbpx

Magazyn

Magazyn

Zarządzanie zakupami

Efektywne i klarowne zarządzanie zakupami jest bardzo ważne dla wielu firm. Dobrze zorganizowane zarządzanie zakupami zapewnia, że niezbędne produkty są dostępne na czas, informacje dotyczące czasu dostawy produktów i cen zakupu są dostępne, a proces zakupu przebiega łatwo i szybko.

 • Całkowity łańcuch zakupowy – oferty zakupu i zamówienia zakupu, przyjęcie towaru do magazynu, faktury zakupu
 • Wysyłanie ofert zakupu jednocześnie do wielu dostawców w celu uzyskania warunków zakupu
 • Tworzenie zamówień zakupu na podstawie ofert zakupu lub zamówień klientów
 • Przy tworzeniu zamówień zakupu można korzystać z artykułów dostawcy
 • Wysyłanie ofert zakupu i zamówień zakupu dostawcom za pośrednictwem Directo
 • Przegląd przychodzących towarów według produktów i terminów
 • Rekomendacje zakupowe dla produktów w oparciu o zamówienia klientów, minimalne stany magazynowe, standardowe zapotrzebowanie itp.
 • Tworzenie zamówień zakupu na podstawie rekomendacji zakupowych

Ruchy

W przypadku wielu magazynów wygodne jest przemieszczanie towarów między magazynami za pomocą dokumentu przesunięcia magazynowego. Przemieszczenia magazynowe pozwalają również na:

 • Przenoszenie towarów do magazynów projektowych lub między magazynami projektowymi
 • Przyjmowanie towarów z innego magazynu i oznaczanie, że odbiorca potwierdza ich przyjęcie
 • Przy przemieszczaniu towarów z jednego magazynu do drugiego oznaczanie, że cena towaru się zmienia, na przykład z uwagi na dodatkowe koszty

Inwentaryzacje

Inwentaryzacje pomagają zapewnić prawidłowe stany produktów na magazynach. Podczas inwentaryzacji stany magazynowe są korygowane zgodnie z rzeczywistością. Główne możliwości inwentaryzacji obejmują:

 • Inwentaryzacja może składać się z wielu dokumentów, tworząc łańcuch, gdy jednocześnie przeprowadza ją wiele osób inwentaryzujących jeden magazyn
 • Inwentaryzacja może obejmować zarówno arkusze inwentaryzacyjne z ilościami, jak i bez ilości
 • Na produktach śledzonych według serii i modelu dodawane są te informacje także do inwentaryzacji
 • Raport z inwentaryzacji zapewnia klarowny obraz różnic wynikających z inwentaryzacji pod względem ilościowym i sumarycznym, umożliwiając sprawdzenie, czy podczas inwentaryzacji nie pominięto policzenia niektórych produktów

Raportowanie

Raportowanie magazynowe w Directo zapewnia kompleksowy i szczegółowy przegląd całego łańcucha dostaw, począwszy od zamawiania towarów i ich przyjmowania na magazynie, aż po dostarczanie towarów klientom i zarządzanie zapasami. Wybór raportów magazynowych i logistycznych jest szeroki, a dodatkowe możliwości oferują liczne filtry, sortowanie, grupowanie i podział raportów na okresy. Najważniejsze raporty obejmują:

 • Raporty o stanie magazynu – Stan magazynu, średni stan magazynu, przyszły stan magazynu
 • Prędkość obrotu towaru
 • Historia artykułu
 • Przyszłość artykułu
 • Przeterminowane towary
 • Przesunięcia magazynowe, zamówienia magazynowe
 • Czas trwania zapasów
 • Intrastat
 • Przychody, wysyłki, odpisy
 • Sugestie zakupowe
 • Oferty zakupowe, zamówienia zakupowe
 • Statystyki dostawców