fbpx

Zarządzania zadaniami

Zarządzania zadaniami

Obsługa / Serwis

Ważne jest, aby mieć dobre narzędzie w postaci oprogramowania do organizacji prac obsługowych i serwisowych. Directo doskonale nadaje się dla firm instalujących i obsługujący sprzęt lub maszyny. Directo wykorzystywane jest w tym celu na przykład przez firmy zajmujące się serwisem i naprawą samochodów. Główne opcje obsługi/serwisu to:

 • Rejestracja problemów klienta, naprawy lub potrzeby obsługi
 • Rezerwacja czasów i pracowników w kalendarzu
 • Zlecenia pracy dla wykonawców
 • Osoba wykonująca oznacza po zakończeniu pracy czas i koszty materiałów, za które klientowi wystawiany jest rachunek lub podlega gwarancji
 • Regularna okresowa obsługa urządzeń i monitorowanie prac
 • Historia prac wykonanych przy konkretnym urządzeniu lub maszynie, użytych materiałów i historii części zamiennych

Kalendarz

Kalendarz daje dobry przegląd zarejestrowanych prac i pomaga w planowaniu działań. Opcje kalendarza są najczęściej wykorzystywane w firmach świadczących usługi serwisowe lub obsługę techniczną.

 • Dobre zrozumienie planowanych prac pracowników według godzin, dni i tygodni
 • Przegląd planowanego użytkowania pomieszczeń lub urządzeń oraz dostępnych terminów
 • Szczegóły planowanych prac widoczne są już w widoku kalendarza
 • Wydarzenia kalendarza można łatwo przenosić na inne czasy lub do innego wykonawcy

Załączniki

Aby zachować oryginalne dokumenty i pliki, można dołączyć załączniki do wszystkich dokumentów. Mogą to być zarówno oryginalne dokumenty przesłane e-mailem, takie jak pliki PDF faktur zakupu, jak i dodatkowe dokumenty, takie jak akty.

 • Załączone dokumenty są powiązane z określonym dokumentem w systemie Directo, co sprawia, że są łatwo i szybko dostępne.
 • Załączniki są widoczne na ekranie obok lub pod dokumentem, co ułatwia wprowadzanie danych lub ich kontrolę.
 • Załączniki są bezpiecznie przechowywane i systematycznie archiwizowane w systemie Directo.
 • Załączniki można wysyłać do Directo za pomocą poczty e-mail lub z programu Outlook.
 • Przy bardzo dużej ilości załączników istnieje możliwość przechowywania ich w Google Drive lub Sharepoint a są one widoczne i dostępne w systemie Directo.