fbpx

Zarządzania projektami

Zarządzania projektami

Budżety

W celu uzyskania przeglądu postępu projektów oraz porównania z założeniami, w Directo można korzystać z budżetów projektów.

 • Budżety projektów mogą obejmować budżety finansowe, gdzie monitoruje się sytuację finansową projektów.
 • Budżety projektów mogą również obejmować bardziej szczegółowe elementy, takie jak prace, używane materiały czy produkty.
 • Oprócz budżetów można również używać prognoz precyzujących się w trakcie trwania projektu.
 • Porównywanie budżetów projektu z rzeczywistymi wynikami, zarówno pod kątem finansowym, jak i czasowym.

Czas Zarządzania

Projekty można śledzić z perspektywy czasowej, zarówno pod względem etapów, jak i bardziej szczegółowo pod kątem wykonywanych prac. Zarządzanie czasem projektu obejmuje:

 • Mozliwość określania planowanych terminów realizacji etapów projektu lub prac oraz zależności i warunki logiczne między nimi.
 • Monitorowanie zaplanowanego harmonogramu projektu i postępu prac.
 • Widok planu czasowego projektu w formie wykresu.

Raportowanie

Raportowanie projektowe obejmuje następujące raporty:

 • Lista projektów – aby uzyskać ogólny przegląd projektów.
 • Podsumowanie projektu – przegląd dochodów, kosztów i przepływów pieniężnych jednego projektu.
 • Statystyki projektu – szczegółowe raportowanie, możliwość stopniowego przeglądu struktury dochodów i kosztów projektu oraz porównania z budżetem.
 • Okresowe rozliczenie projektu – dla dłuższych projektów w celu okresowego raportowania dochodów i kosztów.
 • Raport zysków i strat według projektów, możliwość również podziału czasowego oraz porównania z budżetem finansowym projektu.