fbpx

Kadry

Dni wolne od pracy

Directo pozwala elastycznie naliczać nie tylko urlopy należne pracownikom, ale także inne nieobecności. Najważniejsze opcje są następujące:

 • Notatki urlopów według różnych rodzajów: główny, dodatkowy, zimowy, edukacyjny, urlop bezpłatny i inne
 • Notatki różnych innych nieobecności: choroby, urazy
 • Możliwość dodawania nowych typów nieobecności
 • Powiadamianie o pozostałych dniach wolnych od pracy i ich wykorzystanie do różnych celów
 • Obliczania dni urlopu

Personel

Pracownicy są najważniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa, dlatego ważne jest, aby jak najlepiej zorganizować księgowość kadrową i przestrzegać prawa. Directo pozwala zarządzać wszystkimi informacjami związanymi z personelem w jednym miejscu. Dla każdego pracownika można utworzyć i wypełnić szczegółową kartę pracownika. Na karcie pracownika można wypełnić:

 • Dane osobowe i kontaktowe pracownika
 • Informacje związane ze stosunkiem pracy: rodzaj umowy o pracę, numer, dział
 • Informacje o wykształceniu i szkoleniach
 • Zbiór informacje o dokumentach pracownika – paszporcie, dowodzie osobistym, itd.
 • Dokumenty wydawane pracownikowi, na przykład zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenia
 • Sprzęt roboczy i aktywa przedsiębiorstwa wykorzystywane w miejscu pracy
 • Informacje o członkach rodziny
 • Możliwość zbierania kopii dokumentów pracownika (umów o pracę itp.) w postaci załączników
 • Dodawania zdjęcie pracownika
 • Zamówienia i inne szablony formularzy do druku są łączone w ramach odrębnej umowy